Skip to main content

Ψηφιοποίηση του Τμήματος Φαρμάκου

Δάφνη Προδρόμου, Φαρμακοποιός, Pharma Digital Leader, Τμήμα Φαρμάκου Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 

Η εποχή στην οποία ζούμε διέπεται από μία τάση αυτοματοποίησης και ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής, γνωστή και ως «Βιομηχανία 4.0». Η τάση αυτή χαρακτηρίζεται από στροφή προς τη ψηφιοποίηση και περιλαμβάνει το Διαδίκτυο, τη γνωστική υπολογιστική και τα συστήματα cloud. 

Σήμερα, η ψηφιοποίηση παρατηρείται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάςμας και έχει υιοθετηθεί από πληθώρα βιομηχανιών. Η Φαρμακοβιομηχανία ακολούθησε σχετικά αργότερα, λόγω παραγόντων όπως τα υπερογκώδη έξοδα και οι αυστηρές νομοθεσίες που ήδη διέπουν την παραγωγή, κυκλοφορία και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

Τα τελευταία χρόνια όμως, βλέπουμε πως η Φαρμακοβιομηχανία έχει υιοθετήσει νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της, π.χ. γνωστική υπολογιστική στην έρευνα και παραγωγή και χρήση του Διαδικτύου και των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για σκοπούς αφύπνισης και εκπαίδευσης του κοινού.

Στα περισσότερα από 100 χρόνια πορείας του, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει αποδείξει ότι προχωράει πάντα μπροστά, με μάτια στραμμένα προς το μέλλον. Από το 2019, ο Όμιλος ξεκίνησε ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού ως μια μορφή ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει ριζική αλλαγή των μοντέλων, λειτουργιών, διαδικασιών, προσέγγισης μάρκετινγκ, στόχων και στρατηγικής.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διέπει όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου μας. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της Φαρμακοβιομηχανίας, όπως αναφέρεται πιο πάνω, τοπικές και διεθνείς συγκυρίες κρίνουν απαραίτητο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο Τμήμα Φαρμάκου του Ομίλου μας.

Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και η πανδημία του Covid-19 σηματοδότησε την άμεση ανάγκη για ψηφιοποίηση της Φαρμακοβιομηχανίας και στην Κύπρο. Ο μειωμένος χρόνος των Επαγγελματιών Υγείας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς της πανδημίας, έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν δυσκολίες στην ιατρική ενημέρωση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Τον Μάιο του 2021, το Τμήμα Φαρμάκου προχώρησε στην εγκατάσταση της Πλατφόρμας VEEVA CRM, ένα εργαλείο που βρίσκεται στην κορυφή του είδους του και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από το 80% των Φαρμακευτικών Εταιρειών παγκόσμια. Μέσα από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της, η Πλατφόρμα VEEVA έχει καταστεί ένα ισχυρό εργαλείο στη φαρέτρα των Ιατρικών Επισκεπτών στις Εταιρείες όπου εφαρμόστηκε.

Μέσω της πλατφόρμας VEEVA οι ιατρικοί επισκέπτες μπορούν να προγραμματίσουν και να συντονίσουν τις ιατρικές επισκέψεις τους πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας καλύτερα το μειωμένο χρόνο που διαθέτουν οι Επαγγελματίες Υγείας. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με σύγχρονους τρόπους, πέραν της προσωπικής επαφής, επιτυγχάνοντας έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας με τους Επαγγελματίες Υγείας για άμεση επιστημονική ενημέρωση.

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας VEEVA πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υιοθέτησης του «Σύγχρονου Ιατρικού Επισκέπτη», μιας ιδέας που αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του ρόλου του Ιατρικού Επισκέπτη τα τελευταία χρόνια. Ο «Σύγχρονος Ιατρικός Επισκέπτης» συνδυάζει τις τεχνολογικές δυνατότητες που του προσφέρει η εποχή της ψηφιοποίησης με την υφιστάμενη βαθιά γνώση και εμπειρία που κατέχει. 

Μέσα στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, πραγματοποιήσαμε εκπαιδεύσεις με στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης νοοτροπίας που θα βοηθήσει τους Ιατρικούς Επισκέπτες να μεταβούν ομαλά στη νέα εποχή και να υιοθετήσουν με επιτυχία τα νέα τεχνολογικά μέσα στη καθημερινότητά τους. Επιθυμούμε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων μας, να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν υφιστάμενες δυσκολίες και να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στην υψηλής ποιότητας ιατρική ενημέρωση που ήδη παρέχουν. 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ψηλά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε ως Τμήμα Φαρμάκου, να τις εξελίξουμε μέσα σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία και να διατηρήσουμε τη στρατηγική μας θέση στη Κυπριακή αγορά. Παράλληλα, να διατηρήσουμε τις επιτυχημένες σχέσεις μας με Εταιρείες που ήδη αντιπροσωπεύουμε και να προσελκύσουμε μελλοντικές συνεργασίες.

Πάνω από όλα, επιθυμούμε να παραμείνουμε πιστοί στην αποστολή μας «Να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νοιώθουν καλύτερα» και στις αξίες μας, ούτως ώστε να εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους Επαγγελματίες Υγείας και κατ’ επέκταση τους ασθενείς τους. Επιπλέον, να διασφαλίσουμε πως παρέχουμε στους ανθρώπους μας τις απαραίτητες τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της εργασίας τους, την εξέλιξη του ρόλου τους και την συνεχόμενη εκπαίδευση τους.