Skip to main content

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού και Προωθητικής Ενέργειας από C.A.PAPAELLINAS LTD.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες από C.A.PAPAELLINAS LTD (στη συνέχεια ΄ο διοργανωτής΄) έχουν όσοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 2. Από τους διαγωνισμούς αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) οι εργαζόμενοι του διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους.
 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από του Διαγωνισμούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ανακοίνωση του διαγωνισμού, στην τοποθεσία διεξαγωγής τους . Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται μόνο όσες συμμετοχές ακολουθήσουν ρητά τις οδηγίες των διαγωνισμών.
 4. Τα δώρα των διαγωνισμών είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάζονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα.
 5. Οι νικητές θα κερδίζουν και θα παραλαμβάνουν το δώρο τους από το σημείο αγοράς του προϊόντος και η εξαργύρωση του νικητήριου κουπονιού θα παραδίδετε στον υπεύθυνο του σημείου αγοράς όπου θα παραδίδεται στον διοργανωτή.
 6. Αν κάποιος τυχερός ή τυχερή δεν επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του καταστήματος ή δεν εξαργυρώσει το νικητήριο κουπόνι σε διάστημα 1 βδομάδας από το τέλος του διαγωνισμού, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εκ νέου κλήρωση κ.ο.κ. Επιπλέον, οι νικητές έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους σε διάστημα 2 βδομάδων από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει αλλαγές για την αντιμετώπιση των νέων προτύπων που θεσπίστηκαν από τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητα μας και δεσμευόμαστε να το πράξουμε. Eαν θέλετε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 77771701. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επισκεφτείτε την ανανεωμένη μας https://papaellinasgroup.com.cy/pages/privacy-policy-security

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, της διάρκειας τους και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της ανάκλησής τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια κάποιας κλήρωσης ή να αντικαταστήσει το δώρο.
 2. Οι Συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς/προωθητικές ενέργειες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των διαγωνισμών γενικά ή/και των αποτελεσμάτων τους μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 3. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Terms and Conditions for Competitions and other Promotional Activities by C.A.PAPAELLINAS LTD

 1. Participation in the competitions and other promotional activities by C.A.PAPAELLINAS LTD (‘the organizer’) is open to persons who permanently reside in Cyprus, aged 18 and over. Individuals under 18 can only participate with the consent of a parent or legal guardian.
 2. Organizer’s employees and their families are not allowed to participate in competitions and other promotional activities or win.
 3. Anyone who wishes to participate in a competition must follow the instructions specified at the point of purchase and participation . A valid entry is one who has followed all steps.
 4. Competition prizes are non-exchangeable and not redeemable for cash or other products.
 5. Winners will get their gifts at the point of purchase. In case a winner fails to respond within 1 week after the end of the competition, then the Organizer has the right to proceed with a new draw. Additionally the winners must collect their gifts within 1 week from the end of the competition.
 6. The names of the winners can always be announced on social media.

At that point we would like to inform you that we have included changes to address the new standards introduced by the European data protection law known as the General Data Protection Regulation (GDPR). Keeping your data safe is our first priority, and we are committed to doing so. In case you wish to review, change your data you can contact us at our call center at 77771701. For additional information please follow the link provided https://papaellinasgroup.com.cy/pages/privacy-policy-security

 1. The Organiser reserves the right to amend the terms and conditions of participation, modify or delay the date of the draw, cancel the promotion or replace the prize.
 2. Participants in competitions/ promotional activities provide their consent and authorization to the Organiser for the presentation and use of the competitions and/or their results via radio, television, printed, electronic or web-based media.
 3. Acceptance of the terms. In order to participate in the competition, the winners must unconditionally accept all the above Terms & Conditions, which are governed by the laws of the Republic of Cyprus