Skip to main content

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών και Προωθητικών Ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης C.A.PAPAELLINAS LTD

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της C.A.PAPAELLINAS LTD (στη συνέχεια ΄ο διοργανωτής΄) έχουν όσοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 2. Από τους διαγωνισμούς αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) οι εργαζόμενοι του διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους.
 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από του Διαγωνισμούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ανακοίνωση του διαγωνισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται μόνο όσες συμμετοχές ακολουθήσουν ρητά τις οδηγίες των διαγωνισμών.
 4. Τα δώρα των διαγωνισμών είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάζονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα.
 5. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Διοργανωτή σε μέρα που θα ανακοινώνεται στην ανάρτηση του κάθε διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας και οι νικητές θα ανακοινώνονται σε επίσης προκαθορισμένη μέρα.
 6. Τα ονόματα των νικητών αναρτιόνται στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο αναφέρεται ο διαγωνισμός και οι νικητές καλούνται να στείλουν μέσω προσωπικού μηνύματος τα στοιχεία τους για σκοπούς ταυτοποίησης. Αν κάποιος τυχερός ή τυχερή δεν επικοινωνήσει στέλνοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της σε διάστημα 1 ημέρας από την σχετική ειδοποίηση του Διοργανωτή, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εκ νέου κλήρωση κ.ο.κ. Επιπλέον, οι νικητές έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους σε διάστημα 2 βδομάδων από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει αλλαγές για την αντιμετώπιση των νέων προτύπων που θεσπίστηκαν από τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητα μας και δεσμευόμαστε να το πράξουμε. Εάν θέλετε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 77771701. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επισκεφτείτε την ανανεωμένη μας https://papaellinasgroup.com.cy/pages/privacy-policy-security

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, της διάρκειας τους και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της ανάκλησής τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια κάποιας κλήρωσης ή να αντικαταστήσει το δώρο.
 2. Οι Συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς/προωθητικές ενέργειες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των διαγωνισμών γενικά ή/και των αποτελεσμάτων τους μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για παραλαβή του/των δώρου/ων είναι η υπογραφή έντυπου παραλαβής του δώρου καθώς και η συγκατάθεση του/των νικητή/τών για ανακοίνωση του ονόματος τους ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου
 4. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Terms and Conditions for Competitions and other Promotional Activities in Social Media by C.A.PAPAELLINAS LTD

 1. Participation in the competitions and other promotional activities in social media by C.A.PAPAELLINAS LTD (‘the organizer’) is open to persons who permanently reside in Cyprus, aged 18 and over. Individuals under 18 can only participate with the consent of a parent or legal guardian.
 2. Organizer’s employees and their families are not allowed to participate in competitions and other promotional activities or win.
 3. Anyone who wishes to participate in a competition must follow the instructions specified on the competition announcement post in social media. A valid entry is one who has followed all steps.
 4. Competition prizes are non-exchangeable and not redeemable for cash or other products.
 5. The draws take place at the Organiser’s Offices on the date specified on the competition/promotional activity announcement post. The winners are also announced on the predefined day stated on the announcement post.
 6. The names of the winners are always announced on the social medium where the competition has taken place and the winners are asked to provide via private message their personal details for identification purposes. In case a winner fails to respond by sending his/her phone number within 1 day of being announced as a winner, then the Organizer has the right to proceed with a new draw. Additionally the winners must collect their gifts within 2 weeks from the announcement date.

At that point we would like to inform you that we have included changes to address the new standards introduced by the European data protection law known as the General Data Protection Regulation (GDPR). Keeping your data safe is our first priority, and we are committed to doing so. In case you wish to review, change your data you can contact us at our call center at 77771701. For additional information please follow the link provided https://papaellinasgroup.com.cy/pages/privacy-policy-security

 1. The Organiser reserves the right to amend the terms and conditions of participation, modify or delay the date of the draw, cancel the promotion or replace the prize.
 2. Participants in competitions/ promotional activities provide their consent and authorization to the Organiser for the presentation and use of the competitions and/or their results via radio, television, printed, electronic or web-based media.
 3. Winners on the delivery of the prize will have to sign an acceptance form and accept that their name maybe published via radio, television and internet.
 4. Acceptance of the terms. In order to participate in the competition, the winners must unconditionally accept all the above Terms & Conditions, which are governed by the laws of the Republic of Cyprus.